• Levering binnen 24 uur
  • Persoonlijk advies
  • Uit voorraad leverbaar
Biensma 39 * 9001 XZ * Grou
T. (+31) 0566 624362
info-nl@armosa.eu
IPM-KBA licentie voor agrariërs

Per 1 januari 2023 zal het voor agrariërs verplicht zijn om over een IPM-KBA licentie te beschikken indien zij nog knaagdieren (ratten en muizen) binnen én buiten hun bedrijfsgebouwen wensen te bestrijden met rodenticiden.

Bovendien zal het agrarisch bedrijf gecertificeerd moeten zijn en opgenomen zijn in het register van Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB). Indien agrariërs beslissen om op basis van deze extra eisen zelf geen rodenticiden meer toe te passen, kan een beroep gedaan worden op een professioneel plaagdierbeheersingsbedrijf dat aan de gestelde eisen voldoet. Wij raden aan om hier rekening mee te houden.

Hier vind je een flyer voor de agrariër.

Meer informatie op de site van Keurmerk Plaagdier Management: https://www.kpmb.nl/home