Expected token ')' found 'eof'. (/*/cookies/ck[@key=concat('cookie_messagebar_',$docmodified)]<--
  • Levering binnen 24 uur
  • Persoonlijk advies
  • Uit voorraad leverbaar
Biensma 39 * 9001 XZ * Grou
T. (+31) 0566 624362
info-nl@armosa.eu

Net Promoter Score van 36%! 

Eind 2015 is er een klanttevredenheidsonderzoek gestart door Prosu Databased Marketing onder de klanten van Span Groothandel. Uit het onderzoek komt de zgn. Net Promoter Score, deze score geeft inzicht in de klanttevredenheid en - loyaliteit.

Concreet wordt aan de respondent de volgende ‘ ultieme’ vraag gesteld: In welke mate zou u Span Groothandel aanraden aan vrienden/familie/collega’s? Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, gaande van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk).

Hoe wordt de Net Promoter Score berekend?

Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
  • Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

 

Net Promoter Score

De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotors en Criticasters. De NPS zelf wordt niet uitgedrukt als een percentage maar als een absoluut getal, dat zich ergens tussen -100 en +100 situeert. Als je bijvoorbeeld 25% promotors hebt, 55% Passief Tevredenen en 20% Criticasters, dan bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd.

De Net Promotor Score van Span Groothandel is 36%!
Deze is gebaseerd op de 103 respondenten die een NPS cijfer hebben gegeven. Dit is een zeer goede score in vergelijking met soortgelijke onderzoeken uitgevoerd door Prosu Databased Marketing, waar een gemiddelde NPS score van -10% wordt gehaald.

De Net Promotor Score is gestegen in vergelijking met de vorige meting die Prosu Databased Marketing in 2013 voor SPAN Groothandel uitvoerde. Destijds was de score 18%.

Resultaten onderzoek 2015

• 95% van de respondenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn over SPAN Groothandel. Dit is veel hoger dan het gemiddelde (80%) bij soortgelijke onderzoeken die uitgevoerd zijn door Prosu Databased Marketing.

• Net als bij de meting in 2013, is geen enkele respondent (zeer) ontevreden. Wel is het aantal neutrale respondenten gegroeid van 3% naar 5%.  

• De respondenten die (zeer) tevreden zijn, geven een betere NPS cijfer dan de respondenten die minder tevreden zijn.

• Geen respondent was "(Zeer) ontevreden" over SPAN Groothandel.